Bảng size tham khảo áo chạy bộ, running dành cho runner nam và nữ

Sự khác biệt kích thước, dáng áo giữa áo chạy bộ nam và áo chạy bộ nữ

Sự khác biệt giữa áo chạy nam và áo chạy nữ là ở cách cắt may để phù hợp với từng dáng người. Áo chạy nam được thiết kế để rộng hơn và có nhiều khoảng trống hơn ở phần tay áo. Trong khi đó, áo chạy nữ thường được may vừa vặn ở eo và có tay áo ngắn hơn.

Các đặc điểm của áo chạy nam bao gồm:

  • Cắt đứng mà không có dáng
  • Vai rộng
  • Tay áo rộng hơn so với áo chạy nữ
  • Không gian ngực hẹp

Các đặc điểm của áo chạy nữ bao gồm:

  • May eo để tạo dáng
  • Vai hẹp Tay áo vừa vặn và ngắn hơn so với áo chạy nam
  • Không gian ngực rộng
bảng size áo chạy bộ thiết kế
bảng size áo chạy bộ thiết kế